Register immediately
Author: eins628
Print Prev. thread Next thread

[Notice] “Rules of Survival” PC officially released in Vietnam, Thailand, Indonesia

     Close [Copy link]

0

Threads

1

Posts

4

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
4
31#
Post time 2018-3-7 04:16:36 | Show the author posts only
kenapa saya kena banned permanent
Reply Support Not support

Use magic Report

0

Threads

2

Posts

8

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
8
32#
Post time 2018-3-7 04:20:31 | Show the author posts only
a cant log in may account
Reply Support Not support

Use magic Report

4

Threads

10

Posts

58

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
58
33#
Post time 2018-3-7 04:31:11 | Show the author posts only
Ạc tui đã bị band đến nay bên hỗ trợ có gữi tn về là sẽ nhanh chóng mỡ band mà đến tận bây giờ vẫn chưa mỡ band là sao vậy thật lòng rất buồn
Reply Support Not support

Use magic Report

4

Threads

10

Posts

58

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
58
34#
Post time 2018-3-7 04:32:40 | Show the author posts only
Nich Rules Of sU CỦA TUI BỊ KHÓA VÀ BÊN HỖ TRỢ ĐÃ KÊU NHANH CHÓNG MỞ KHÓA ẠC TẠI SAO HIỆN NAY VẪN CÒN KHÓA ẠC CỦA TUI LÀ SAO VẬY
Reply Support Not support

Use magic Report

1

Threads

2

Posts

11

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
11
35#
Post time 2018-3-7 05:20:27 | Show the author posts only
In-Game Name:        lklklk
Player ID:        56045214
Server:        Asia
Date of ban:        28.02.2018
Tôi Chí Tôn 800 điểm sv PC-Asia mội hôm tôi chơi bình thường cập nhật bảo trì ngày 28/2 xong ních tôi bị band vĩnh viển cho tôi 1 lí do mà band ních tôi trong khi tôi không dùng 1 phần mềm cheting hay hack gì
Role ID: 56045214
Reply Support Not support

Use magic Report

0

Threads

1

Posts

4

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
4
36#
Post time 2018-3-7 06:15:31 | Show the author posts only
I Need ROS
Reply

Use magic Report

0

Threads

1

Posts

4

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
4
37#
Post time 2018-3-7 06:28:47 | Show the author posts only
Can I please Get My Account In R.O.S agin please
Reply Support Not support

Use magic Report

3

Threads

7

Posts

41

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
41
38#
Post time 2018-3-7 07:10:08 | Show the author posts only
Question why i cant ? log in to facebook ?
DiamondDogsEsport
Reply Support Not support

Use magic Report

0

Threads

1

Posts

14

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
14
39#
Post time 2018-3-7 08:19:04 | Show the author posts only
Dear Rules of Survival Why ban my account Name : xXROGxXJecent07 I am not cheater? but i am ban  so unfair game theres many Cheaters but i am loyal player and i am ban? Please fix my Account Rules of Survival I miss this game Please Fix my account .
Reply Support Not support

Use magic Report

0

Threads

2

Posts

8

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
8
40#
Post time 2018-3-7 08:26:22 | Show the author posts only
Pa kabalik yung acc. ko po sa ros . plssssss
Reply Support Not support

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | Register immediately

Points Rules