Register immediately
Author: Hamburger
Print Prev. thread Next thread

[Notice] Update Announcement (5/15~5/16 EST)

  [Copy link]

0

Threads

1

Posts

4

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
4
41#
Post time 2018-5-15 22:40:50 | Show the author posts only
makes an anti cheater system, because the game has a great potential plus this infestado of bad elements ....
Reply Support Not support

Use magic Report

11

Threads

65

Posts

229

Credits

Lv.3 Junior Member

Rank: 2

Credits
229
42#
Post time 2018-5-15 22:49:25 | Show the author posts only
trash game uninstalled
Reply Support Not support

Use magic Report

0

Threads

2

Posts

8

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
8
43#
Post time 2018-5-15 23:26:07 | Show the author posts only
Reply Support Not support

Use magic Report

4

Threads

9

Posts

43

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
43
44#
Post time 2018-5-15 23:35:33 | Show the author posts only
Сука а как же читера?
Reply Support Not support

Use magic Report

1

Threads

2

Posts

9

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
9
45#
Post time 2018-5-15 23:47:31 | Show the author posts only
my game keeps autoclosing :< please fix this problem
Reply Support Not support

Use magic Report

0

Threads

4

Posts

10

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
10
46#
Post time 2018-5-15 23:52:16 | Show the author posts only
Hi Developer! The New Update is not working on my pc When I'm In the Lobby The Game Force Closed Please FIX ASAP!
Reply Support Not support

Use magic Report

0

Threads

3

Posts

8

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
8
47#
Post time 2018-5-16 00:01:59 | Show the author posts only
how to fix force close after lgging in? ?
please help us tnx
Reply Support Not support

Use magic Report

1

Threads

2

Posts

9

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
9
48#
Post time 2018-5-16 00:15:02 | Show the author posts only
Edited by alsplzpro at 2018-5-16 00:17

Gửi nhà phát hành
Sau bản cập nhật ngày 16/05/2018 không thể chơi game được, tôi chơi phiên bản PC Sever ASIA, đã xóa game cài lại vẫn không chơi được;
tình trạng game: vào được game được khoảng 1 đến 2 phút thì bị văng ra ngoài
mong nhà phát hành ASAP sửa lại lỗi trên.
xin cảm ơn./.
Reply Support Not support

Use magic Report

0

Threads

2

Posts

8

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
8
49#
Post time 2018-5-16 00:17:35 | Show the author posts only
keep crashing before the start of a match!
Reply Support Not support

Use magic Report

0

Threads

2

Posts

8

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
8
50#
Post time 2018-5-16 00:19:10 | Show the author posts only
Hey Admin Why the game is closing before the start of a match?
Reply Support Not support

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | Register immediately

Points Rules