Register immediately
Author: ChannelRos
Print Prev. thread Next thread

[Notice] Update Announcement (12/11~12/12)

    [Copy link]

0

Threads

2

Posts

6

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
6
51#
Post time 2018-12-18 23:15:51 | Show the author posts only
Why we can`t Log in ? WE ARE STOCK IN THE PLAY.
Reply Support Not support

Use magic Report

0

Threads

2

Posts

6

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
6
52#
Post time 2018-12-18 23:16:45 | Show the author posts only
Please fixed the issue. we can`t log in. our top ups is useless we have monthly pass and weekly pass.
Reply Support Not support

Use magic Report

0

Threads

2

Posts

6

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
6
53#
Post time 2018-12-19 08:04:08 | Show the author posts only
Reply Support Not support

Use magic Report

1

Threads

2

Posts

7

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
7
54#
Post time 2018-12-20 20:38:39 | Show the author posts only
plss gift me back my account
Reply Support Not support

Use magic Report

0

Threads

2

Posts

8

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
8
55#
Post time 2018-12-20 21:24:01 | Show the author posts only
tôi k hách
Reply Support Not support

Use magic Report

0

Threads

2

Posts

8

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
8
56#
Post time 2018-12-20 21:28:36 | Show the author posts only
thôi không hách xin chả ních cho tôi
Reply Support Not support

Use magic Report

0

Threads

1

Posts

6

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
6
57#
Post time 2018-12-21 03:48:41 | Show the author posts only

can i get my account back?
Reply Support Not support

Use magic Report

1

Threads

5

Posts

13

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
13
58#
Post time 2018-12-21 09:17:21 | Show the author posts only
Chào
Tôi nghĩ rằng có sự nhầm lẫn cho tài khoản của tôi. Nó đã bị khóa vĩnh viễn nhưng tôi không hiểu tại sao, tài khoản này tôi đã nạp rất nhiều tiền và tôi yêu nó, đó là cuộc sống của tôi, tôi hy vọng bạn có thể mở khóa tài khoản giúp tôi, tôi cần nó,
cảm ơn bạn

Reply Support Not support

Use magic Report

1

Threads

5

Posts

13

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
13
59#
Post time 2018-12-21 09:18:33 | Show the author posts only
Chào
Tôi nghĩ rằng có sự nhầm lẫn cho tài khoản của tôi. Nó đã bị khóa vĩnh viễn nhưng tôi không hiểu tại sao, tài khoản này tôi đã nạp rất nhiều tiền và tôi yêu nó, đó là cuộc sống của tôi, tôi hy vọng bạn có thể mở khóa tài khoản giúp tôi, tôi cần nó,
cảm ơn bạn

Reply Support Not support

Use magic Report

4

Threads

8

Posts

24

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
24
60#
Post time 2018-12-21 09:32:34 From the mobile phone | Show the author posts only
Please update the antiban engine hax4you and memory hack is update and they said that they are not ban of using that cheat..only 5 days ban..
Reply Support Not support

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | Register immediately

Points Rules