Register immediately
Author: eins628
Print Prev. thread Next thread

[New] RoS Prime Creator 2.0!! Get Monthly Rewards!

    [Copy link]

3

Threads

52

Posts

198

Credits

Elite Survivor

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Credits
198
51#
Post time 2019-2-20 10:32:22 | Show the author posts only
Subscribe now to enjoy fun and entertaining content

https://www.youtube.com/c/PlatanoCanarioYT
Reply Support Not support

Use magic Report

5

Threads

14

Posts

47

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
47
52#
Post time 2019-2-20 12:01:55 | Show the author posts only

Kính gửi Admin.
My account was locked, i dont understand this kernel là gì, tôi không hài lòng vì điều đó.
Tôi chơi trò chơi lành mạnh và không sử dụng bất kỳ phần mềm nào hỗ trợ hướng dẫn trò chơi.
Bằng cách chứng thực dựa vào bảng xếp hạng và tích hợp trò chơi của tôi.
Tôi rất muốn sử dụng lại tài khoản của mình vì không muốn tạo lại bất kỳ tài khoản nào khác.
If you have a look of replay this test, and open my giorg of my account.
Xin cảm ơn

Kính gửi quản trị viên.

Tài khoản của tôi bị khóa, tôi không hiểu nguyên nhân của việc này là gì, tôi không hài lòng về điều đó.
Tôi chơi trò chơi một cách lành mạnh và không sử dụng bất kỳ phần mềm nào ảnh hưởng đến trò chơi.
Bằng chứng dựa trên thứ hạng và thành tích trong trò chơi của tôi.
Tôi rất muốn sử dụng lại tài khoản của mình vì tôi không muốn tạo bất kỳ tài khoản nào khác.
Nếu vậy, vui lòng xem lại khiếu nại này và mở lại tài khoản của tôi.
Reply Support Not support

Use magic Report

0

Threads

1

Posts

16

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
16
53#
Post time 2019-2-20 22:42:42 | Show the author posts only
How We Can know That Are Accepted To This Event?
Reply Support 1 Not support 0

Use magic Report

0

Threads

9

Posts

50

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
50
54#
Post time 2019-2-21 13:51:56 | Show the author posts only
Hey! I know you're very busy person and you love gaming so much. But do you have kids or a little brother? Well if you have, it's time for them to give them some enjoyment too. Kidzgeek is a website for your kids. By clicking the clink, you will be directed at the site. > > > kidzgeek.com kidzgeek.com is a site that your kids will surely love and enjoy.
Reply Support Not support

Use magic Report

5

Threads

14

Posts

47

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
47
55#
Post time 2019-2-21 14:29:32 | Show the author posts only
Kính gửi Admin.
My account was locked, i dont understand this kernel là gì, tôi không hài lòng vì điều đó.
Tôi chơi trò chơi lành mạnh và không sử dụng bất kỳ phần mềm nào hỗ trợ hướng dẫn trò chơi.
Bằng cách chứng thực dựa vào bảng xếp hạng và tích hợp trò chơi của tôi.
Tôi rất muốn sử dụng lại tài khoản của mình vì không muốn tạo lại bất kỳ tài khoản nào khác.
If you have a look of replay this test, and open my giorg of my account.
Xin cảm ơn

Kính gửi quản trị viên.

Tài khoản của tôi bị khóa, tôi không hiểu nguyên nhân của việc này là gì, tôi không hài lòng về điều đó.
Tôi chơi trò chơi một cách lành mạnh và không sử dụng bất kỳ phần mềm nào ảnh hưởng đến trò chơi.
Bằng chứng dựa trên thứ hạng và thành tích trong trò chơi của tôi.
Tôi rất muốn sử dụng lại tài khoản của mình vì tôi không muốn tạo bất kỳ tài khoản nào khác.
Nếu vậy, vui lòng xem lại khiếu nại này và mở lại tài khoản của tôi.
Reply Support Not support

Use magic Report

0

Threads

1

Posts

4

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
4
56#
Post time 2019-2-21 23:21:02 | Show the author posts only
why my account has been banned even i dont cheat... WTF this game
Reply Support Not support

Use magic Report

0

Threads

1

Posts

4

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
4
57#
Post time 2019-2-22 05:03:52 | Show the author posts only
My Rules of Survival Is Error Said : Failed to receive server info. please check your network or view the solution Please Fix that Problem of Rules of Survival
Reply Support Not support

Use magic Report

0

Threads

5

Posts

62

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
62
58#
Post time 2019-2-23 02:25:33 | Show the author posts only
Reply Support Not support

Use magic Report

0

Threads

1

Posts

4

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
4
59#
Post time 2019-2-23 06:23:39 | Show the author posts only
why did i got baannnnn i did not hack even once how did i got baannn (^T~T
Reply Support Not support

Use magic Report

3

Threads

18

Posts

64

Credits

Lv.2 Fresh Member

Rank: 1

Credits
64
60#
Post time 2019-2-23 23:38:18 | Show the author posts only
PLSSS GIVE ME  DIAMONDS  THIS MY ID 183156029 AND MY NAME OF MY ACC SUNS
HINE76
INEED DIAMONS 1OOO OR 500 THANKS ADMIN[url=http://rulesofsurvival.16163.com/stat
Reply Support Not support

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | Register immediately

Points Rules

Privacy Policy, Terms and Conditions
©1997-2017 NetEase, Inc.All Rights Reserved